05.04.2013

Семинарът се организира от Български институт за стандартизация (БИС) на 05 април 2013 г. в Центъра за срещи, конференции и обучения на БИС, зала 1 в София, кв. Изгрев, ул. „Лъчезар Станчев” № 13. Семинарът се провежда за втори път в България в рамките на международен проект SMEST (Small and Medium Enterprises Standardization Toolkit), финансиран от Европейската комисия и Европейската асоциация за свободна търговия и изпълняван от консорциум под ръководството на CEN, CENELEC и NORMAPME.

На семинара ще се дискутират въпроси, свързани с повишаване осведомеността относно стандартите, чрез използване на онлайн платформи, както и ползите за бизнеса от използването на стандарти.

Лектори ще бъдат представители на проекта SMEST от CEN (Европейски комитет за стандартизация), CENELEC (Европейски комитет за стандартизация в електротехниката), NORMAPME (Европейска организация на занаятчийските камари и малките и средни предприятия за стандартизация), БИС и представители на българския бизнес.

Целта на семинара е насърчаване участието на МСП в процеса по стандартизация. Малките и средни предприятия са в основата на Европейската икономика. Те представляват 99% от всички бизнес организации в Европа. Стандартизацията дава на МСП търговско предимство, тъй като придава принадена стойност на произвежданите и предлагани от тях стоки и услуги. Европейските стандарти дават възможност на МСП да се отличат на специфичните им пазари с конкурентни средства. Те са и начин за отваряне на пазарите, позволявайки на МСП да използват съществуващо ноу-хау, което от своя страна им позволява да правят нововъведения и по този начин улеснява навлизането им на общия европейски пазар.

В рамките на този Европейски проект се проведоха поредица международни семинари в 12 страни (Холандия, Италия, Люксембург, Ирландия, Австрия, Франция, Исландия, Хърватска, Дания, Германия, Гърция, Норвегия) през периода май 2012 г. – март 2013 г. До края на месец април 2013 предстоят да се проведат семинари в още 8 държави (България, Кипър, Чешка Република, Естония, Литва, Малта, Словакия и Словения).

На 28 май 2013 г. в Брюксел ще се проведе Европейска Конференция на тема „МСП и Стандартизацията”. Тази конференция ще предостави уникална възможност за дискусия за това как да се насърчи успешното участие на МСП в дейността по стандартизация, както и как да се възползват напълно от възможностите, които Европейските стандарти предлагат. Конференцията се организира като част от SMEST 2 – европейски проект за укрепване и насърчаване връзките между МСП и стандартизацията.

 

 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Семинар „Включване на  МСП в стандартизацията”