12.04.2013

Българската стопанска камара Ви кани на семинар на тема: „Прилагане изискванията на Наредбата за управление на строителни отпадъци и влагане на рециклирани строителни материали.”

На семинара ще бъдат представени:

  • изискванията на Наредбата за управление на строителни отпадъци (СО) и влагане на рециклирани строителни материали;
  • изискванията за създаването на екологосъобразна система за управление и контрол на дейностите по събиране,транспортиране и третиране на СО;
  • изискванията за влагане на рециклирани строителни материали в строителството.

Темите ще бъдат представени от водещи експерти на МОСВ и екипа, участвал в разработването на наредбата.

Семинарът ще се проведе на 12.04.2013 г., петък, от 9:30 до 15:30 часа, в залата на първия етаж на Българската стопанска камара (ул. Алабин 16-20).

Таксата за участие е на стойност 160 лв. с включен  ДДС

Плащането се осъществява по банков път:

Банка: МКБ Юнионбанк

IBAN: BG30 CBUN9195 1000008461

BIC: CBUNBGSF

Крайната дата за заплащане на таксата за участие е 11.04.2013 г., след изпращане на заявка за участие и получаване на потвърждение за регистрацията. Фактурите ще получите в деня на семинара.

Регистрацията за участие в семинара е отворена до 11 април 2013 г.

За регистрация попълнете заявката, която е прикачена по-долу, и изпратете на адрес ios@bia-bg.com.

Допълнително ще бъде изпратена подробна програма, като се предвижда време за допълнителни въпроси от участниците.

 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Семинар „Прилагане изискванията на Наредбата за управление на строителни отпадъци и влагане на рециклирани строителни материали.”