На 2 април 2013 г., втоник, от 14.00 часа, в сградата на МС, ще се проведе заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Членовете на съвета ще обсъдят резултатите от дейността на Работната група за обобщаване и съгласуване на позициите на страните в НСТС относно спешните мерки, които трябва да се предприемат от служебното правителство в социалната и икономическата сфера. Работната група се очаква да приключи своята дейност на 1 април.

В дневния ред на заседанието е включено и приемане на Актуализирана стратегия по заетостта на Република България 3013-2020 г., публикувана по-долу в прикачения файл.

От страна на БСК в заседанието ще участва заместник-председателят на камарата Димитър Бранков.

Заседанието ще може да бъде гледано в реално време онлайн ТУК.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество