14.06.2013

БСК и Българска Асоциация Полимери (БАП) имат удоволствието да Ви поканят на специализиран семинар „Последни промени и изисквания по регламентите REACH и CLP за полимерната индустрия”, насочен към малки и средни предприятия представители на сектор химия или организации, занимаващи се с въпросите на околната среда. Семинарът е предназначен за всички по веригата на доставка работещи в полимерната индустрия, желаещи да надградят знанията си по REACH и CLP. Пприсъстващите ще имат възможност да се запознаят с експертните указания, особено полезни за МСП, по практическото прилагане на произтичащите от горните регламенти изисквания. Водещ лектор на семинара ще бъде Ирена Каменова – експерт БАП.

Семинарът ще се проведе на 14 юни, петък, от 10:00 до 16:00 в БСК, ул. Алабин 16-20. Таксата за участие е 84 лв. с ДДС и се заплаща до 12 юни, сряда. За членове на БАП таксата е в размер на 66 лв. с ДДС. Регистрации се приемат до 12 юни или до изчерпване на местата.

Моля вижте прикачените по-долу файлове!

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Семинар: „Последни промени и изисквания по регламентите REACH и CLP за полимерната индустрия”