На 15 август 2013 г., от 10.00 часа, ще се проведе първото заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество след прекъсването на неговата работа от пролетта на тази година.

Припомняме, че през м. Април 2013 г. национално представителните работодателски организации напуснаха съвета в знак на протест срещу промените в Закона за публичност на имуществото на лицата, заемащи висши държавни, обществени и други длъжности в публичния и частния сектор.

НСТС подновява своята работа след приетите през м. Юли т.г. поправки в спорния закон.

Дневният ред на заседанието на 15 август включва дискусия по:

  1. Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на РБ за 2013 г. (материалът ще бъде обсъден предварително на 13 август от Комисията по бюджетна политика към НСТС);
  2. Актуализирана стратегия по заетостта 2013-2020 г.;
  3. Наредба за условията, по които страните следва да постигат съгласие при командироване на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги в друга страна-членка на ЕС.

 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество