Национална конференция с международно участие за обсъждане на Информационната система за оценка на компетенциите ще се проведе на 24 септември 2013 г. (вторник) в БСК. Системата е изградена в рамките на осъществяван от БСК проект по ОП „Развитие на човешките ресурси“.

За участие в националната конференция са поканени членовете на Националния съвет за оценка на компетенциите, ръководствата на браншови и регионални сдружения на бизнеса, синдикати, секторни и регионални референти, консултанти и експерти, участвали в разработването на MyCompetence[1], представители на Народното събрание, Министерския съвет, министерства, агенции, общини, учебни заведения, HR-мениджъри, медии.

В 9.00 часа конференцията ще бъде открита от Божидар Данев – изпълнителен председател на БСК и ръководител на проекта, с встъпителен доклад на тема „Информационна система за оценка на компетенциите MyCompetence – потребители и ползи“.

Целите, резултатите и перспективите пред MyCompetence ще представи Томчо Томов – ръководител на Националния център за оценка на компетенциите. (9.30-9.50 ч.)

Програмата на форума предвижда участие на двама чуждестранни експерти, вкл.:

  • Представяне на многоезичната класификация на европейските умения/компетенции, квалификации и професии ESCO (European Skills, Competences and Occupations taxonomy). Лектор ще бъде г-н Уилфрийт Буумхаерт - зам.-директор във фламандското Министерство на образованието и обучението и член на Борда на ESCO. (9.50-10.20 ч.)
  • Лекция на тема „ESCO – връзката между света на образованието и обучението и пазара на труда“. Лектор ще бъде Катрин-Мария Вандер Кюйлен – консултант по таксономии, заместник-координатор на Секретариата на ESCO към Европейската комисия. (14.30-15.10 ч.)

 

В 11.00 часа ще се проведе ритуал по официалното откриване на Информационната система за оценка на компетенциите. На първите ползватели на системата тържествено ще бъдат връчени карти с пароли за достъп и ще бъдат демонстрирани възможностите за тестване на компетенциите чрез MyCompetence. Откриването на системата ще направи председателят на УС на БСК Сашо Дончев. За участие в церемонията са поканени вицепремиерът Даниела Бобева, министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов и министърът на образованието и науката д-р Анелия Клисарова. За 12.00 часа е предвидена ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ с участие на официалните гости.

Следобедната програма на форума предвижда работна среща, в която ще се включат ръководителите на дейности по проекта, секторни и регионални референти. По време на срещата чуждестранните екстерти ще споделят опит и препоръки. (14.00-18.00 ч.)

Целият форум е открит за журналисти!

Програмата на чуждестранните експерти през втория ден от посещението им в България (25 септември) включва срещи с ръководствата на Министерството на образованието и науката, Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ) и „Данон – България“.

 


[1] MyCompetence е името, под което ще работи Информационната система за оценка на компетенциите


 

 

 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Компетенциите на работната сила ще са тема на национална конференция с международно участие