На 20 септември 2013 г., петък, от 10.00 часа, в Министерството на финансите ще се проведе заседание на Комисията по бюджетна политика към Националния съвет за тристранно сътрудничество. 

Ще бъдат обсъдени проектите на закони за изменение и допълнение на данъчните закони.

БСК ще бъде представена от Йорданка Велинова.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Заседание на Комисията по бюджетна политика към НСТС