26.09.2013

Съвместно заседание на Комисията по доходи и жизнено равнище и Комисията по осигурителни отношения към Националния съвет за тристранно сътрудничество ще се проведе на 26 септември 2013 г., от 15.30 часа, в сградата на Министерството на труда и социалната политика.

Дневният ред на заседанието предвижда дискусия и формиране на становище на двете комисии по проекта на Приложение № 8 (МОД-2014) към проекта на Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2014 г. 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Обсъждане на проекта за минимални осигурителни прагове за 2014 г. (заседание на две комисии към НСТС)