На 24 октомври 2013 г., четвъртък, от 10.00 часа, в Министерството на труда и социалната политика ще се проведе заседание на Комисията по трудово законодателство към Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Участниците в заседанието ще обсъдят и дадат становище по част от мерките, включени във Втория пакет с предложения за намаляване на административната тежест, а именно:

  • Мярка № 71 – издаване на разпореждане за прекратяване на трудов договор на работник или служител, когато работникът или служителят не може да подаде заявление за прекератяване на трудовия договор пред работодателя – КТ;
  • Мярка № 72 – заверка на ревизионна книга – КТ;
  • Мярка № 73 – Вписване на колективен трудов договор – чл. 53 и чл. 56 от КТ;
  • Мярка № 75 – удължаване на работното време – чл. 136, ал.1 от КТ и чл.8 от Наредба за работното време, почивките и отпуските;
  • Мярка № 76 – извънреден труд – чл. 149, ал.2 от КТ и чл.15-18 от Наредба за работното време, почивките и отпуските.

 

БСК ще бъде представена от Снежана Славчева, директор „Качество на труда“.

 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Заседание на Комисията по трудово законодателство към НСТС