БСК ще бъде домакин на работна дискусия на тема „Възможности за подготовка на проекти по първите покани на Програма „Хоризонт 2020“ от областта на информационните и комуникационни технологии“.

Срещата ще се проведе на 13 февруари 2014 г. (четвъртък), от 15.30 часа, в заседателната зала на БСК (ул. Алабин 16-20, ет.1) и се организира от Българската асоциация на електротехниката и електрониката и Браншовата камара по електронна промишленост и информатика – членове на БСК.

Целта на дискусията е собствениците и управителите на предприятия от секторите на електронната промишленост, информатиката и комуникационните технологии да бъдат информирани за възможностите и изискванията за подаване на проектни предложения, механизмите на партньорство, финансовите инструменти в помощ на изпълнението на проекти и др.

Кратко представяне на изискванията за подготовката на проекти по тази покана ще направи г-жа Ели Канева, главен експерт в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, контактно лице по ИКТ-проектите от „Хоризонт 2020“  за България.     

„Хоризонт 2020“ обединява всички съществуващи форми на финансиране на научни изследвания и иновации от Европейския съюз, включително Рамковата програма за научни изследвания (Седма рамкова програма), дейностите, свързани с иновации от Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации, както и програмите на Европейския институт за иновации и технологии (EIT).

На 11 декември 2013 г. бяха отворени първите конкурси по новата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020” (2014-2020). На практика, това е първата възможност за предприемачите от секторите на електронната промишленост, информатиката и комуникационните технологии да получат средства за технологично обновление и въвеждане на иновации в производството за периода до 2020 година.

Моля предварително да заявите Вашето участие в срещата на тел. 02 93 209 77 или на електронен адрес branch@bia-bg.com

 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Дискусия: „Възможности за подготовка на проекти по първите покани на Програма „Хоризонт 2020“ от областта на IT“