19.02.2014

На 19 февруари, сряда, от 15.00 часа, в МТСП, ще се проведе  работна среща на социалните партньори за обсъждане на възможността за сключване на ново или за актуализиране на подписаното през 2020 г. Национално споразумение за нова стратегия за финансова стабилизация на държавното обществено осигуряване и усъвършенстване на пенсионното законодателство.

БСК ще бъде представена от Димитър Бранков.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Работна среща във връзка с подновяване на работата по реформа в осигурителното законодателство