Националният съвет за тристранно сътрудничество ще проведе заседание на 29 април 2014 година, вторник, от 13 часа в Министерския съвет.

Тристранният съвет ще разгледа следните теми:

1. Проект на постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи;

2. Обсъждане на постъпилите от социалните партньори предложения за промени в Кодекса на труда.

В заседанието на НСТС от страна на БСК ще участва Димитър Бранков.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество