Комисията по трудово законодателство при Националния съвет за тристранно сътрудничество ще проведе свое редовно заседание на 21 май 2014 г., от 10.0 часа, в сградата на МТСП. Българската стопанска камара ще бъде представена от Снежана Славчева - директор "Индустриални отношения".

Дневният ред на заседанието включва обсъждане на проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда, внесен от МТСП (вж. прикачените по-долу документи). 

Докладът и протоколът от работата на комисията се очаква да бъдат публикувани на 26 май.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Заседание на Комисията по трудово законодателство към НСТС