Проектите за актуализация на Държавния бюджет и на Бюджета на НЗОК за 2014 г. ще бъдат обсъдени със социалните партньори на 1 октомври 2014 г., сряда, последователно от подкомисиите към Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) и от самия съвет.

Съгласно поканата за заседанията, те ще се проведат при следния график:

 

Припомняме, че заседанията бяха насрочени за 29.09.2014 г., понеделник, но бяха отложени след протеста от страна на работодателските и синдикалните организации, членове на НСТС. В петък социалните партньори оповестиха официално отказа си да участват в работата на насроченото за 29 септември заседание на НСТС, поради неспазване на срока от 2 работни дни за предварително предоставяне на документите, включени в дневния ред.

Проектите за актуализация на бюджетите на РБ и НЗОК бяха депозирани на 27.09.2014 г., съботакоето предпостави неефективността на дискусията по тях. 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

НСТС ще обсъди проектите за актуализация на бюджетите на РБ и НЗОК за 2014 г.