На 23 февруари 2015 г. ( понеделник), от 9.00 часа, в Гранитната зала на МС ще се проведе първото за 2015 г. заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Дневният ред на заседанието предвижда обсъждане на:

1. Проекти на закони за изменение и допълнение  на:

·

2. Проекти за ПМС за изменение и допълнение на 7 наредби, вкл.:

3. Предложенията на работната група по въвеждане на електронна трудова книжка

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Заседание на НСТС