Националния съвет за тристранно сътрудничество. Социалните партньори ще обсъдят:

  1. Проект на ЗИД на Закона за лечебните заведения
  2. Проект на Закон за социалното подпомагане
  3. Проект на ПМС за приемане на Наредба за паричните обезщетения и помощи от Държавното обществено осигуряване.

 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Заседание на НСТС