На 23.09.2015 г., от 10.00 часа, в МФ, ще се проведе заседание на Комисията по бюджетна политика при Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Ще бъде обсъден проект на ЗИД на Закона за корпоративното подоходно облагане.

БСК ще бъде представена от Йорданка Велинова.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Заседание на Комисията по бюджетна политика при НСТС