Българска стопанска камара - съюз на българския бизнес (БСК), заедно с партньори от Германия, Великобритания, Холандия и Италия, осъществява проект BioSTEP за насърчаване на участието на заинтересовани страни и информиране на обществото с цел развитие и ангажирано управление на европейската биоикономика.

Повече информация на: www.bio-step.eu.

В рамките на проекта нашите чуждестранни партньори разработиха анкета, чрез която желаем да обхванем гледните точки на различни участници и от България.

Вашите мнения са ценни за нас и ще Ви бъдем благодарни, ако имате възможност да участвате в нея на следния адрес:  https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/biostep-questionnaire

Като резултат от тази анкета ще бъдат събрани идеи за съществуващи предизвикателства и потенциални (политически) мерки за справяне с тези предизвикателства, като ще бъде съставен списък с целенасочени политически препоръки за (по-нататъшно) развитие на стратегии за биоикономиката на регионално, национално и европейско нива. 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Участвайте в анкета за развитието на европейската биоикономика - срок: 18.12.2015