На 22 февруари 2016 г., понеделник, от 16.00 часа, в Гранитна зала на МС ще се проведе заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Проект на ПМС за иземенение и допълнение на Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски;
  2. Проект на ЗИД на Закона за държавния служител
  3. Проект на ЗИД на Кодекса за социално осигуряване, внесен от Петър Славов и група н.п.
  4. Проект на ЗИД на Кодекса за социално осигуряване, внесен от Валери Симеонов и група н.п.
  5. Избор на зам.-председатели на НСТС за 2016 г.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Заседание на НСТС