Сдружение "Клуб отбранителна индустрия" (член на БСК) организира Трета международна конференция:

ИНОВАЦИИ & СИГУРНОСТ
Коопериране в иновациите и сигурността – Изток – Запад

Тридневната конференция ще се проведе от 9 до 11 ноември 2016 г., в град София, Централен Военен Клуб, ет. 2, зала Тържествена.

 

За кого е предназначена конференцията:

За всички, които се интересуват от темите свързани с бъдещото развитие на отбранителната индустрия, машиностроенето, киберсигурността и иновациите.

Научни и развойни специалисти, представители на частния бизнес - отбранителна индустрия, машиностроене, електроника, ИКТ сектор, Иновации, стартъпи и други отрасли пряко или косвено свързани с отбранителната индустрия.

 Участници:

Ръководители на фирми от сферата на отбраната, фирми от отбранителната индустрия и сигурността от България и съседни държави, ръководители на различни институти, клъстери, неправителствени организации от сферата на отбраната и сигурността, мениджъри проявяващи интерес към отбрана & сигурност.

По време на конференцията ще бъдат проведени и двустранни бизнес срещи с потенциални партньори.

Акценти и дискутирани теми на конференцията:

  • Регионалното коопериране на Балканите и в региона – приоритет на Българската Отбранителна Индустрия.
  • Перспектива за развитие на пазарите, респективно на отбранителната индустрия при активизиране на сътрудничеството и кооперирането със съседните страни.
  • Създаване на силен Клъстер „Отбранителна Индустрия – Машиностроене – Иновации“ и кандидатстване по проекти и програми с европейско финансиране за клъстери, наука, иновации, Хоризонт 2020.
  • Клъстерите - силен ход на фирмите от отбранителната индустрия – машиностроенето - иновациите, целящ влизане на свеж финансов ресурс за технологично обновление и наваксване на технологичното изоставане.
  • Изработване на обща стратегия за научни изследвания в сигурността и отбраната – обща задача на всички компании, с координиращата роля на асоциациите и сдруженията на отбранителната индустрия в България.
  • Иницииране на създаване на консултантски център тясно специализиран по проблеми на фирмите от отбранителната индустрия. Инвестиционни възможности за финансиране на иновации във военната сфера от Евро Фондове. Хоризонт 2020.
  • Кибер сигурността – основен приоритет на системата за национална сигурност. Възможности за коопериране на Български и чужди компании в сферата на кибер сигурността.
  • Възможности за коопериране на ИТ стартъп компании.
  • Възможност за България да стане пресечна точка и център на иновациите на оста Изток – Запад. Създаване на необходимите предпоставки и инерция това да са случи.

Програма

За допълнителна информация:

Мобилни телефони: 0877 576 144, 0879 444 292
E-mail: defence_club@abv.bg,  defence.club@abv.bg
Website: http://defenceindustryclub.org

 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Трета международна конференция: ИНОВАЦИИ & СИГУРНОСТ. Коопериране в иновациите и сигурността – Изток – Запад