29.11.2016

Асоциация Банка на годината организира Финансов форум:

образование, кадри, растеж

Срещата на топбанкерите и финансистите на България привлича вниманието към образователния сектор и отделяните за него средства

Двойно повече образовани българи напускат страната днес в сравнение с началото на века. Изтичането на мозъци от България се задълбочава, като през 2010/11 г. близо 27% от напусналите страната българи са с висше или по-високо от висше образование, при малко над 13% през 2000 г. Заключението е на Кристофор Павлов, главен икономист на УниКредит Булбанк в коментар на бюджета за 2017 г.

Проблемът с образованието и все по-голямата липса на кадри включително и в банковата сфера е във фокуса на организирания от Асоциация Банка на годината Финансов форум: образование, кадри, растеж. Срещата на топбанкерите и финансистите на България е на 29 ноември от 15 часа в зала Роял на хотел София Балкан.

Форумът е насочен към представители на българския бизнес - в това число банков мениджмънт, застрахователни и инвестиционни компании, осигурителни фондове, академична общност, работодателски и браншови организации.

В дискусията ще участват министърът на образованието в оставка Меглена Кунева, председателят на Асоциацията на банките в България Петър Андронов, водещите банкови мениджъри Левон Хампарцумян и Петя Димитрова, ректорите на УНСС и ВУЗФ Стати Статев и Григорий Вазов, деканът на Стопанския факултет на СУ Теодор Седларски, проф. Николай Витанов от БАН, д-р Томчо Томов ръководител на Национален център за оценка на компетенциите към Българска стопанска камара и други.

По време на събитието ще покажем положителния опит в изграждането на нестандартни, но интересни и ефективни взаимоотношения между финансовия бизнес и висшите учебни заведения, ще дискутираме бъдещето на работещите във финансовата сфера, промяната в профила на нужните кадри във връзка с дигитализацията и иновативните промени във финансовия бизнес в световен мащаб.

Ще очертаем визия за развитието на връзките между финансовия бизнес, образованието и изграждането на подходящи кадри, за които да работят в България е добра и интересна перспектива.

Вечерта е посветена на престижната класация Банка на годината.

Участници:

 • Меглена Кунева - министър на образованието, вицепремиер
 • Петър Андронов - СиБАНК, председател на Асоциация на Банките в България
 • Левон Хампарцумян – УниКредит Булбанк
 • Петя Димитрова - Пощенска банка
 • Стати Статев - УНСС
 • Григорий Вазов - ВУЗФ
 • Теодор Седларски - Стопански Факултет на СУ
 • Томчо Томов - НЦОК, Българска стопанска камара
 • Даниела Петкова - ПОК Доверие
 • Ираван Хира - HP Enterprise
 • Проф. Николай Витанов - БАН
 • Детелина Смилкова - БАУХ (Българска асоциация за управление на хора)
 • Диньо Маджаров - маркетингова агенция Прагматика

Модератор - Валентин Панайотов, Асоциация Банка на годината

Теми:

 • Проблемът с кадрите - количествен, качествен, професионален, социален, образователен, държавен?
 • Технологии, дигитализация, иновации, промяна в модела на работа - нови професии във финансовия сектор.
 • Има ли естествен структурен център дискусията за висшето образование и подобряване на параметрите на пазара на труда?
 • Бизнесът и висшето образование - взаимоотношения с или без регулация?  Структурен или съдържателен е проблемът на връзките между бизнеса и образованието?
 • Финансовият сектор и икономическите ВУЗ - полезните модели на съвместна работа?
 • Могат ли интересните примери за работа между бизнеса и ВУЗ да се превърнат в система?
 • Анализ и прогноза на търсенето на финансови кадри на пазара на труда
 • Изпреварва ли икономиката специализираното висше образование?
 • Икономически растеж: подходящи кадри след време, нарастват ли професионалните умения и личностните качества на кандидатите за работа, ръст на пазара на труда, но има ли кой да работи
 • Българското висше образование - функция на основното и средното?
 • Внедряване на система за външно оценяване на качеството на висшето финансово обучение.
 • Осъвременяване на държавните образователни изисквания (профил на кадрите) и на учебните програми в съответствие с нуждите бизнеса
 •  Да работиш в България - добра и интересна перспектива? Как става това?

 

За повече информация може да се свържете с:

Ирина Керемидчиева - 0889 789 789

Здравка Симеонова – 0888 657 400

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Финансов форум: образование, кадри, растеж - 29 ноември 2016 г.