04.10.2017 - 05.10.2017

Членовете на Българска стопанска камара ползват 5 % отстъпка от стойността на таксата за участие.

Единственият по рода си форум в страната, в който си дават среща всички участници в данъчния процес: законодател и правоприлагащи (администрация, съд, бизнес, консултанти.) ще се проведе в гр. София, 4 и 5 октомври 2017 г. (сряда и четвъртък), 9.00 - 18.00 ч., Парк-хотел „Москва“, зала „Европа“.

С любезното участие на: председателя на Комисията по бюджет и финанси към Народното събрание Менда Стоянова и заместник-министъра на финансите Бойко Атанасов.

В разискванията участват експерти от: Министерството на финансите и Националната агенция за приходите, Върховния административен съд, данъчни адвокати и консултанти, одитори, финансови директори и главни счетоводители.

Акцентите и новите моменти: в срещи и дискусии с ръководствата и експертите на Министерството на финансите и Националната агенция за приходите.

Тематичните акценти презентират: Добринка Шишкова, данъчен консултант; Велин Филипов, модератор на срещата; Пламен Донев, данъчен консултант; Красен Кискинов, данъчен адвокат; Георги Симеонов, данъчен адвокат; Валентина Василева, данъчен консултант; Павлина Калчева, данъчен консултант; Александър Стефанов, данъчен адвокат; Йордан, Константинов, съдия, председател на I отделение на ВАС; Теодора Николова, съдия, председател на състав, VIII отделение на ВАС.

Модератор: Велин Филипов, дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор, счетоводен и данъчен консултант.

С активното присъствие на: счетоводната колегия и данъчните специалисти от цялата страна, които, освен пряко в дискусиите на самия форум, могат предварително писмено да зададат въпроси и да изразят становища по темите за усъвършенстване на законодателството и практиката по ЗКПО и ЗДДС на e-mail: office@schetovodstvoplus.com

Своето участие в Петата Национална експертна среща може да заявите на:

- редакционния e-mail: office@schetovodstvoplus.com

- редакционните телефони: 02/983 64 27 или 0889 919 320.

Такса за участие: 396 лв. с ДДС за двата дни.

Сумата за участие се превежда по банковата сметка на ОРКП „Мисъл”:

IBAN: BG05 CECB 9790 1003 1674 00; BIC: CECB BGSF, ЦКБ АД, клон София.

В заявката се посочват данни за фактурата, която след получаване на превода ще бъде изпратена по електронен път.

Краен срок за заявки и плащане: 25 септември 2017 г.

Важно за одиторите: ИДЕС признава на одиторите участието в срещата за 16 часа обучение.

Участниците, които желаят хотелско настаняване, ползват преференциални цени за нощувка (с включена закуска) в Парк-хотел „Москва“ за периода 3-5 октомври 2017 г.: 69 лв. за единична стая, 44 лв. на човек в двойна стая.

Те трябва да направят заявка за нощувки най-късно до 15 септември 2017 г. на e-mail: marketing@parkhotelmoskva.net, като изрично посочат, че са участници в Петата Национална експертна среща по прилагане на ЗДДС и ЗКПО на 4 и 5 октомври 2017 г.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Пета Национална експертна среща за усъвършенстване на законодателството и практиката  по прилагане на ЗДДС и ЗКПО