На 5 октомври 2017 г., в зала 2 в сградата на МТСП, ще се проведат последователно заседания на подкомисии към Националния съвет за тристранно сътрудничество, както следва:

9.30 часа: Съвместно заседание на Комисията по трудово законодателство и Комисията по доходи и жизнено равнище. Ще бъде обсъдено предложението на АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ за отмяна на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит (т.нар. „клас“).

14.00 часа: Заседание на Комисията по осигурителни отношения. Ще бъде обсъдено предложението на КТ „Подкрепа“ за законодателна промяна в Кодекса за социално осигуряване относно редакция на чл. 54б, ал.3.

БСК ще бъде представена в заседанията от Димитър Бранков – заместник-председател.

 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Заседания да подкомисии към НСТС