Изпълнителният председател на БСК Божидар Данев ще бъде говорител по време на предстоящата Тристранна социална среща на върха, която ще се проведе на 18 октомври 2017 г., в Брюксел, под председателството на Доналд Туск (председател на Европейския съвет), Жан-Клод Юнкер (председател на Европейската комисия) и Юрий Ратас (министър-председател на Естония).

Срещата на върха ще протече под мотото „Изграждане на бъдещето на Европа: укрепване на устойчивостта и насърчаване на икономическия и социален напредък за всички", а основна тема ще са възможностите за растеж и заетост.

Дискусиите ще бъдат фокусирани върху три области:

  1. Социалното измерение на Европа,
  2. Постигнатия напредък и начините за подобряване на участието на социалните партньори в политиките и реформите на национално равнище
  3. Инвестиране в обучение в цифрова икономика и общество. 

Изказването на г-н Данев ще бъде в рамките на третата тематична област – „Инвестиране в обучение и цифрова икономика и общество“.

Срещата ще се проведе от 14.00 до 17.00 часа (централноевропейско време), а за 17.15 часа е насрочена пресконференция.

Тристранната среща на върха е форум, целящ постигане на диалог между институциите на ЕС и на европейските социални партньори на най-високо управленско ниво.

Срещата на върха се председателства съвместно от председателя на Европейския съвет, председателя на Европейската комисия и държавния и правителствен ръководител на ротационното председателство на Съвета на ЕС (в случая – министър-председателя на Естония).

Работодателите са представени от BusinessEurope, Европейския център на работодателите и предприятията, предоставящи обществени услуги (CEEP) и Европейската асоциация на занаятите, малките и средните предприятия (UEAPME), а синдикатите са представени от Европейската конфедерация на профсъюзите (ETUC).

От българска страна членове на посочените организации са, както следва:

 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Тристранна социална среща на върха (Брюксел)