Във връзка с управлението и изпълнението на проект „Изграждане на устойчив модел и партньорска мрежа в подкрепа на заетостта и трудовата мобилност в трансграничния район България-Румъния“, по програма INTERREG V-A Romania-Bulgaria, в качеството си на партньор по посочения проект,

Българската стопанска камара обявява набиране на ценови предложения за доставка на:

  • софтуерни пакети за създаване на документи (офис пакет, 10 броя)
  • софтуерни пакети, представляващи опеарционна система за персонален компютър (10 броя)

Обща прогнозна цена 6 053 лева без ДДС.

Срок за изпращане на оферти: 12.12.2017 г., 17,30 ч.

Адрес за доставка и инсталация: гр. София, ул. Алабин 16-20

Повече информация вижте в ПРИКАЧЕНИЯ ДОКУМЕНТ.

 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Съобщение за набиране на ценови предложения за софтуерни продукти