На 18 май 2018 г., в София, като част от програмата на Българското председателство на Съвета на ЕС, ще се проведе Европейски минен бизнес форум (ЕМБФ), организиран от Българската минно-геоложка камара (БМГК), член на БСК, и Министерството на енергетиката.

Предстои публикуване на програма на форума!

_______

За ЕМБФ

Европейският минен бизнес форум е събитие, което се провежда по инициатива на Българската минно-геоложка камара от 2010 година насам. Той е единствено по рода си в България и страната ни е негов домакин, като една от европейските държави с развита минерално-суровинна индустрия и сериозен опит в търсенето и проучването на минерални суровини. Партньори в организирането на ЕМБФ са Министерство на енергетиката на Република България и Европейската асоциация на минните индустрии, металниту руди и индустриалните минерали.

Патрон на събитието традиционно е министъра на икономиката и енергетиката на Република България.

ЕМБФ досега…

До момента са проведени три успешни издания на ЕМБФ, събрали близо 600 участници от над петнадесет европейски държави. Говорители на форума са високопоставени представители на европейските и националните институции, отговорни за бранша, изтъкнати експерти, учени и ръководители на водещи компании от сектора.

До 2012 година форумът се провеждаше под името „Международна конференция за устойчиво развитие на минерално-суровинната индустрия в Европа”. От 2014 г. събитието носи името Европейски минен бизнес форум.

Нашата цел

ЕМБФ е платформа за дискусии, обмяна на идеи, решения и добри практики по всички аспекти на устойчивото развитие в отрасъла. Целта на форума е да покаже ключовата роля, значение и място на добивния бранш, да бъдат обсъдено състоянието, новостите, политиките и бъдещето на този важен за икономиката на Европа сектор. Стремим се да привлечем повече ангажирани участници в един открит по най-важните и актуални въпроси, които вълнуват не само минните компании, но и цялата европейска общност.

Участници

Форумът събира на едно място стотици участници от страната и Европа, представители на:

 • европейските институции и държавна администрация на най-високо ниво;
 • дипломатически представители;
 • научните среди и образователни институции;
 • работодателски и браншови организации;
 • неправителствени организации в областта на устойчивото развитие;
 • добивни и обслужващи бранша фирми.

Теми

 • Пазари
 • Инвестиции
 • Рискове
 • Стратегии и политики за сектора
 • Европейско партньорство за иновации
 • Хоризонт 2020
 • Екология
 • Образование
 • Високи технологии
 • Енергийна ефективност
 • Добри практики
 • Социална отговорност
 • Минни общности

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Европейски минен бизнес форум 2018 г.