Дискусия на тема „Регионалните центрове – мост за реализацията на иновации в българската индустрия“ ще се проведе на 6 март 2018 г., от 10.30 до 14.00 часа, в конферентната зала на БСК (ул. Алабин 16-20, ет.).

Основната цел на срещата е формиране на работни групи от експерти за подготовка на проектни предложения за изграждане на регионални центрове за високи технологии в рамките на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Пред участниците във форума проф. К. Костадинов – съветник на министъра на образованието и науката, ще представи информация за предстоящия конкурс за създаване на регионални научни центрове, а д-р инж. Венцислав Славков - член на УС на БСК и председател на УС на клъстер „Мехатроника и автоматизация“, ще представи предложение за изграждане на регионални центрове по мехатроника и автоматизация.

ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА

 

 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Дискусия на тема „Регионалните центрове – мост за реализацията на иновации в българската индустрия“