Общо събрание на БАМИ

Общото годишно събрание на Българската асоциация на металургичната индустрия (БАМИ) ще се проведе на 17 май 2018 год. (четвъртък), от 13.30 часа ,в сградата на „Нипроруда” АД, бул. Александър Стамболийски № 205.

Съгласно Устава на БАМИ, поканата ще бъде публикувана в Държавен вестник и ще се изпрати на всички членове.