28.08.2018

На 28 август 2018 г., вторник, от 11.00 часа, в конферентната зала на БСК (ул. Алабин 16-20, ет.1) ще се проведе пресконференция, в рамките на която ще бъде представен кратък анализ на преките чуждестранни инвестиции у нас в периода 2007-2017 г.

Ще участват:

  • Радосвет Радев - изпълнителен председател на БСК
  • Камен Колев - зам.-председател на БСК
  • Силвия Тодорова - директор "Индустриално развитие", БСК

Анализът е разработен от експертен екип на БСК и разглежда инвестиционната активност за 10-годишен период, с фокус върху чуждестранните инвестиции.

Авторите на материала правят сравнение с инвестиционната активност в балканските държави (Гърция, Турция, Румъния, Сърбия, Хърватия) и посочват факторите, възпрепятстващи привличането на преки чуждестранни инвестиции, както и необходимите мерки за подобряване на ситуацията и повишаване на потоците от ПЧИ.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Пресконференция: Преките чуждестранни инвестиции в България 2007-2017 г.