Проучване сред работодателите за потребностите им от работна сила

Във връзка с чл. 10, ал. 2 от Закона за насърчаване на заетостта /ЗНЗ/, Агенцията по заетостта стартира второто проучване сред работодателите за потребностите им от работна сила.

Както и при първото (пилотно) проучване през м. февруари тази година, то ще се проведе чрез електронен формуляр. 

Проучването ще се извърши през периода от 1-ви август до 17-ти септември 2018 г. Обобщаването и селектирането на резултатите по региони ще се извърши от ЦА на АЗ, а по административни области - от ДРСЗ.

Попълнете формуляра ТУК!

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.