23.11.2018 - 03.12.2018

Покана за избор на изпълнител на дейност „Организиране на събития, предоставяне на преводачески услуги, осигуряване на дейности по информация и публичност” по проект “Балканска платформа за повторна употреба на отпадъците”, (SWAN) - BMP1/2.2/2637/2017, финансиран по Програмата за транснационално сътрудничество „Балкани- Средиземно море“.

Срока за представяне на офертите е 3 декември 2018 г.

Вижте повече ТУК!

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Покана за избор на изпълнител на дейност