12.12.2018

БСК отправя публична покана с предмет: "Предоставяне на преводачески услуги" по проект "Балканска платформа за повторна употреба на отпадъците", (SWAN) - BMP1/2.2/2637/2017, финансиран от Програма за транснационално сътрудничество „Балкани - Средиземно море“ 2014-2020 г.

Срок за подаване на оферти: 12.12.2018 г., 12.00 ч.

Документация

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Публична покана с предмет: