„Вашата Европа, Вашето мнение!“ 2019 (YEYS 2019)

Информация за събитието


"Вашата Европа, Вашата дума!" стартира през 2010 г. от Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК), за да даде думата на младите хора от цяла Европа и да открие как хората под 18-годишна възраст виждат своето бъдеще и бъдещето на нашето общество.

За YEYS 2019, 99 ученици от средните училища ще бъдат поканени в Брюксел да обсъдят важна тема и да направят свои предложения за Европа по въпроси, вариращи от образование, заетост и околна среда до равни възможности, култура и миграция.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.