По покана на председателя на БСК Радосвет Радев, на 17 януари 2019 г., четвъртък, от 10.30 ч., в БСК, ще се проведе работна среща във връзка с внесеното от МС предложение за отлагане с 6 месеца на влизането в сила на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход (ЗАРИДСНПНП).

В срещата ще участват ръководствата на членуващите в БСК браншови организации Българска петролна и газова асоциация, Българска асоциация на металургичната индустрия, Българска минно-геоложка камара и Камара на строителите в България.

Целта на срещата е изясняване на спорните въпроси между изброените организации и преодоляване на противоречията по отношение отлагането на ЗАРИДСНПНП, преди предстоящото заседание по същата тема на парламентарната Комисия за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата.

Срещата ще бъде ЗАКРИТА за журналисти, а за резултатите от нея представителите на медиите ще бъдат информирани на брифинг, в 12.00 часа, в конферентната зала на БСК (ул. Алабин 16-20, ет.1).

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

БРИФИНГ във връзка с предложението за отлагане на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход