Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е част от проекта "Отговорен социален диалог за достоен живот", финансиран от Норвежкия финансов механизъм, който се осъществява съвместно с Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) и норвежките организации на работодателите (NHO) и синдикатите (LO).

В рамките на проекта се организира онлайн обучение по Ексел за начинаещи и напреднали.

Предлагаме Ви възможност да се запишете за курса, съответно - за начинаещи и/или за напреднали. Така в рамките на 8 онлайн сесии в продължение на месец ще можете да подобрите уменията си за обработка, обмен на информация и решаване на проблеми за подобряване на диалога и повишаване на доверието.

За курса

Този курс ще ви запознае с основите на софтуера и най-често използваните му възможности. Ще бъдат подробно разгледани елементите на интерфейса и работата с тях, въвеждането и обработката на данни, както и визуалното им форматиране. Значителен фокус ще се отдели на най-полезните и широко използвани вградени математически формули и функциите за работа с текстови данни. Демонстрирани ще бъдат начини за работа и рефериране на отделни работни страници и документи, оформяне на диаграми и най-вече овладяване на един от най-силните инструменти в Excel – Pivot таблицата.

Как се провежда обучението?

Обучението ще се проведе в онлайн форма, чрез платформата “Zoom”. След като сте подали заявка, ще получите имейл с потвърждение и линк към платформата “Zoom”. С този линк, можете да влезете във виртуалната класна стая, в деня и часа на обявеното обучение. Използването на тази платформа, изисква да изпълните следните стъпки, преди началото на срещата:

 1. Отваряте получения линк;
 2. Изтегляте Zoom апликацията - https://zoom.us/download, след което я инсталирате;
 3. Направете теста на аудио и видео, който ви се предлага.
 4. В инсталираната апликацията избирате Join a meeting;
 5. В Meeting ID поставяте ID номер на срещата, съдържащ се в линк;
 6. В Name, изписвате името си;
 7. Натискате Join;
 8. Появява се прозорец за парола, която също се съдържа в получения линк.

Продължителност и дата на провеждане на обучението.

Обучението е с продължителност 8 часа, като ще бъде разделено на 4 дни по 2 часа.

Обученията ще се проведат на следните дати:

 • Обучение за начинаещи: 2, 5, 9 и 12 ноември, от 14:00 ч.
 • Обучение за напреднали: 3, 6, 10 и 13 ноември, от 10:00 ч.

Умения, които ще придобиете:

 • Работа с текстови операции;
 • Въвеждане и редактиране на данни;
 • Работа с математически формули;
 • Форматиране и стилизиране на данни и таблици;
 • Използване на формули с условия за изпълнение;
 • Прост анализ на данни;
 • Работа с множество свързани файлове;
 • Преобразуване на данни чрез пивот-таблица;
 • Визуализация на данни чрез диаграми.

Как да мога да се запиша?      

Изпратете имейл с Вашата заявка на: fandonov@citub.net. След като сте подали заявката, ще получите имейл с потвърждение и линк към платформата “Zoom”.

Издава ли се Сертификат?

При успешно завършен курс се издава Сертификат.

За допълнителна информация или технически проблеми можете са се свържете на e-mail: fandonov@citub.net с Филип Андонов – водещ на обучението.

_______

Решаване на проблеми с Excel – ниво за напреднали

Курсът разглежда следните теми:

 1. Създаване и форматиране на таблица; Функции: Countifs,Sumifs,Data Validation
 2. Създаване и изменение на Pivot table
 3. Функции: Advance Conditional Formatting и Data Validation
 4. Създаване и наименуване на диапазони – упражнение.
 5. Работен лист с упражнение на функции; Създаване и изменение на графики.
 6. Функции: IF, And, OR, Nested Ifs; Упражняване на Conditional Formatting.
 7. Функции: Vlookup & Iferror & Hlookup.
 8. Функции: Match & Index.
 9. Упражняванена Vlookup &Match & Index.
 10. Защита на работния документ и работния лист.

Решаване на проблеми с Excel – базисно ниво

Курсът разглежда следните теми:

 1. Навигиране в работната книга; Форматиране; Copy & Paste; Функция Transpose.
 2. Въвеждане на данни, Типове данни, Редактиране и изтриване; Форматиране на клетки.
 3. Функции: Date, Sum & Average, Min & Max, Count & Counta; Сортиране и филтриране; Заключване на колони и редове.
 4. Клетки с относителна и абсолютна референция.
 5. Изчисления между отделните работни листове.
 6. Какво представлява 3DFormulas?
 7. Функции: Concatenate & Text to column, Left, Mid, Right, Find, Len; Опции при принтиране на документ; Header & Footer.
 8. Функции: Concatenate, Lower, Upper, Proper, Yearfrac, Networkdays.
 9. Създаване и наименуване на диапазони.
 10. Работа със свързани работни книги.
 11. Консолидиране на информация между отделни работни книги.
 12. Функции: Countif, Sumif, Subtotal; Форматиране на %; Conditional formatting;

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Безплатни обучения: Excel за начинаещи и за напреднали