19.11.2020

Българската Стопанска камара организира представяне на резултатите от изпълнението на проект SWAN “БАЛКАНСКА ПЛАТФОРМА ЗА ПОВТОРНА УПОТРЕБА НА ОТПАДЪЦИТЕ” – проучване на действащото законодателство при управление на отпадъците и предложения за промяна.

Целта на разработения доклад е да се идентифицират проблемите за прилагането на законодателството по отпадъците и да се подготвят предложения за улесняване работата на платформата. С разработването на информационната система се цели идентифициране на източниците на твърди отпадъци и потенциалните ползватели на отпадъчни потоци, създаване на национални и транснационални схеми за повторна употреба на отпадъците чрез постигане на съответствие между търсене и предлагане, да се създаде мрежа за сътрудничество между заинтересованите страни в региона.

Представянето ще бъде онлайн, на 19 ноември 2020, от 10:00 до 12:00 часа, в платформата Gotomeeting, като на регистриралите се ТУК предварително ще бъде изпратен линк за събитието.

Програма

19 ноември 2020

10:00

Откриване и представяне на участниците

10:15

Идентифициране на възможни правни пречки пред бизнеса за прилагане на вериги за повторна употреба на отпадъците, включително при транснационално сътрудничество между стопанските субекти, дискусия

11:15

Представяне на платформата за повторна употреба на отпадъците

11:45

Дискусия и закриване

 

За регистрация, моля посочете име (собствено и фамилия) на участника, предприятие, електронен адрес и телефон за връзка.

Тематиката е полезна за представители на бизнеса от всички сектори.

Бизнеса има възможност да се регистрира в платформата и да ползва публикуваната информация за развитие и разширяване на дейността си.

Повече за проекта вижте ТУК.

Повече информация за проекта Илияна Павлова 0887278376, iliana@bia-bg.com

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Онлайн семинар: Представяне на резултатите от проекта SWAN