24.11.2020

Българската стопанска камара организира представяне на информационна система за повторна употреба на отпадъците – национална платформа по проект “БАЛКАНСКА ПЛАТФОРМА ЗА ПОВТОРНА УПОТРЕБА НА ОТПАДЪЦИТЕ”, (SWAN).

Целта на информационната система е да се идентифицират източниците на твърди отпадъци и потенциалните ползватели на отпадъчни потоци, да бъдат създадени национални и транснационални схеми за повторна употреба на отпадъците чрез постигане на съответствие между търсене и предлагане, да се създаде мрежа за сътрудничество между заинтересованите страни в региона.

Платформата ще бъде представена от участниците в проекта от страна на БСК и партньор – фирмата, разработваща националната платформа.

Представянето ще бъде онлайн на 24 ноември 2020 от 14:30 часа до 16:00 в платформата Gotomeeting, като на регистриралите се ТУК предварително ще бъде изпратен линк за събитието.

Тематиката е полезна за представители на бизнеса от всички сектори, които могат да търсят начини за продажба на свои отпадъци, както и да търсят различни съпътстващи продукти и отпадъци на предприятия, които биха могли да бъдат влагани в производството.

Бизнесът ще има възможност да се регистрира в платформата и да ползва публикуваната информация за развитие и разширяване на дейността си.

Повече за проекта вижте ТУК.

Повече информация за проекта Илияна Павлова 0887278376, iliana@bia-bg.com

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Онлайн представяне на информационната система за повторна употреба на отпадъците