03.02.2021

На 3 февруари 2021 г., от 11.00 часа, ще се проведе първото за тази година заседание на Управителния съвет на БСК. Членовете на УС ще обсъдят някои правни и финансови въпроси, свързани с две от търговските дружества на БСК - БИК „Капиталов пазар“ ЕООД и „БСК Комерсконсулт“ ООД. В дневния ред на заседанието е включено и приемане на нови членове на Камарата.

Във връзка с противоепидемичната обстановка заседанието ще се проведе онлайн.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Заседание на УС на БСК