20.04.2021 - 22.04.2021

КНСБ и БСК отправят покана към своите представители, областната и общинска администрация от Бургас, Варна, Велико Търново, Стара Загора и София да вземат участие е онлайн обучение: „Дигитални умения в партньорство“ – ниво 4.

Продължителност и дати на провеждане на обучението

Обучението на всяко от трите нива е с продължителност 6 учебни (4 астрономически) часа, и се провежда в 1 ден на две части с обедна почивка: 10:00-12:00 и 13:00-15:30ч.

Провеждане на обучението: вторник или четвъртък: 20 или 22.04.2021г., като обучението ще се проведе в рамките на едната от посочените дати!

Този курс се основава на учебните програми в Реформата за насърчаване на знанията и Рамката за основни умения, изготвени от Норвежката дирекция за образование и обучение. Той е част от учебния цикъл, стартирал на 26-ти март, 2021г.

Какво са дигитални умения?

Дигиталните умения включват умения за ефективно и отговорно използване на дигитални инструменти, медии и ресурси, решаване на практически задачи, намиране и обработване информация, проектиране на цифрови продукти и предаване/съобщаване на съдържанието.

Дигиталните умения могат да се прилагат в ежедневието на заетите по различни начини - в техния трудов, личен живот, партньорства и образователни дейности.

Нивата описват увеличаващите се способности за използване на дигитални умения като инструмент в различни ситуации.

Ниво 1-2: 27 или 29.04.2021 г., 18 или 20.05.2021 г.

Наличието на дигитални умения на ниво 1-2 означава да можете да потърсите цифрова информация, когато е необходимо и да използвате дигитални инструменти, както и да сте запознати с елементарни предпазни мерки при използване на Интернет.

Ниво 3: 5, 7, 25 или 27.05.2021 г.

Наличието на дигитални умения на ниво 3 означава да можете да се свързвате активно с цифрова информация и да я използвате в нови среди и ситуации.

Ниво 4: 20 или 22.04.2021 г., 11 или 13.05.2021 г.

Наличието на дигитални умения на ниво 4 означава да бъдете рефлективен/ отразяващ потребител на сложни дигитални инструменти и услуги.


***

Умения, които ще придобиете на Ниво 4:

      Използване на ИКТ системи

На това ниво възрастният трябва да може да:

• избира, използва и прилага различни дигитални инструменти, за да изпълнява познати и нови задачи без чужда помощ;

•следва препоръчаните процедури за безопасно и сигурно ползване и ефективно управлява съхранената информация.

      Търсене и обмен на цифрова информация

На това ниво възрастният трябва да може да:

• избира и използва различни източници на информация, свързани със сложни задачи;

•търси, избира и регистрира информация от източници базирани на ИКТ и оценява уместността на съдържанието;

•наясно е с възможното повторно използване на материали, които той/тя е публикувал/а

      Създаване и представяне на цифрова информация

На това ниво възрастният трябва да може да:

• въвежда, организира, разработва, форматира и свързва информация, подходяща за съдържанието и целта;

•владее текстообработващи инструменти за набиране, съхранение и систематизиране на цифрова информация;

•оценява и използва различни методи за организиране и представяне на информация, адаптирана към ситуацията и получателите;

•използва електронни таблици за разработване на модели за изчисление;

•създава и използва презентации с мултимедийно съдържание.

      Продължителност и дати на провеждане на обучението.

Обучението на всяко от трите нива е с продължителност 6 учебни (4 астрономически) часа, и се провежда в 1 ден на две части с обедна почивка: 10:00-12:00 и 13:00-15:30 ч.

Провеждане на обучението: вторник: 20 или или четвъртък 22.04.2021 г.

Как да мога да се запиша?      

Изпратете имейл с Вашата заявка на: fandonov@citub.net. След като сте подали заявката, ще получите имейл с потвърждение и линк към платформата “Zoom”.

Как се оценяват участниците?

Обучението ще завършва с осъществяване на партньорска консултация по определена тема. Не го приемайте като тест, а като възможност за упражнение на усвоените теми.

Издава ли се Сертификат?

При успешно завършен курс се издава Сертификат.

Повече за обучението:

Курсът развива следните умения:

      Използване на ИКТ системи

 • спазване на рутинните правила за безопасност при използване на безжични мрежи
 • синхронизиране на мобилен телефон с компютър
 • създаване на структура на папки в имейл приложение
 • използване на електронна счетоводна система
 • свързване на компютър с мрежов принтер
 • сканиране на документ и изпращането му като прикачен файл към имейл
 • компресиране на изображения и файлове
 • задаване и промяна на езика на клавиатурата
 • изтегляне на подкастове

      Търсене и обмен на цифрова информация

 • осъзнаване на възможността за злоупотреба с публикуван цифров материал от страна да други потребители
 • осъзнаване на възможността да се изтрие нежелана лична информация онлайн
 • използване на разширени функции за архивиране
 • използване на услугите на дистрибутора за проследяване на стоки, поръчани онлайн
 • установяване на критерии за търсене при търсене в база данни
 • използване на дигитални речници и инструменти за превод
 • качване на лични материали за споделяне и използване, напр. чрез Creative Commons

      Създаване и представяне на цифрова информация 

 • създаване и публикуване на лична уеб страница
 • изпращане на публикации в блог чрез смартфон
 • добавяне на медийни клипове към презентация
 • създаване на лични дигитални фотоалбуми
 • добавяне на електронен воден знак към лични материали, за защита на авторските права
 • създаване на мултимедийни документи, включително дигитални материали, графики и таблици
 • въвеждане, приемане и изтриване на коментари в документ
 • адаптиране на презентация към подходящата целева група и жанр
 • свързване на информация от различни таблици в работна тетрадка с множество електронни таблици
 • искане на разрешение от семейството и приятелите преди публикуване на изображения онлайн

 

Как се провежда обучението?

Обучението ще се проведе в онлайн форма, чрез платформата “Zoom”. След като сте подали заявка, ще получите имейл с потвърждение и връзка към платформата “Zoom”. С тази връзка можете да влезете във виртуалната класна стая, в деня и часа на обявеното обучение. Използването на тази платформа, изисква да изпълните следните стъпки, преди началото на срещата:

1)    Отваряте получената връзка / получения линк;

2)    Изтегляте Zoom апликацията, след което я инсталирате;

3)    Направете теста на аудио и видео, който ви се предлага.

4)    В инсталираната апликацията избирате Join a meeting;

5)    В Meeting ID поставяте ID номер на срещата, съдържащ се в линка;

6)    В Name, изписвате името си;

7)    Натискате Join;

8)    Появява се прозорец за парола, която също се съдържа в получения линк.

За допълнителна информация или технически проблеми можете са се свържете с: E-mail: fandonov@citub.net

Водещ на обучението: Весела Георгиева

Весела Георгиева е експерт в Центъра за обучение по информационни и комуникационни технологии (ЦОИКТ) към БСК. Квалификациите ѝ включват: магистър  по електроника и автоматика със специалност “Системи за управление”, следдипломна квалификация  по маркетинг, мениджмънт и международно право със специалност: “Публична администрация и международно право”.

Весела Георгиева е експерт с опит в сферата на обучението и консултациите в областта на информационните и комуникационни технологии. Дейността ѝ включва и участие в проекти като: „Изработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони (MyCompetence)”, разработване на „Наръчник за ментори“(Active Ageing), по ОП „Развитие на човешките ресурси”, „Подобряване на дигиталните умения за обучение на възрастни в мебелната индустрия (DigiFind)“.

Моля, посочвайте точно за кой ден се записвате.

 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Re-Dial: Дистанционно обучение „Дигитални умения за партньорство“ ниво 4