05.07.2022

На 5 юли, от 13 часа, в Гранитната зала на Министерския съвет ще се проведе първото заседание на Консултативния съвет за Европейската зелена сделка (КСЕЗС), председателстван от заместник министър-председателя по климатичните политики Борислав Сандов.

От страна на Българската стопанска камара (БСК) в състава на Съвета участва Мария Минчева – зам.-председател на БСК.

По време на първото си заседание членовете на КСЕЗС ще обсъдят и правилника, функциите, целите и дейностите на Съвета, както и работната му програма за 2022 г.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Първо заседание на Консултативния съвет за Европейската зелена сделка