Прочетено: 354

Българската стопанска камара съвместно със Софийската енергийна агенция "СОФЕНА" проведоха работна дискусия на тема "Енергийната ефективност - трудности, възможности и предизвикателства" при изпълнение на задълженията на търговците на енергия и възможностите за осъществяване на проекти (съвместни дейности) с доставчици на оборудване. 

Дискусията се проведе в заседателната зала на БСК, на 10 април 2019 г.