Дата: 18.12.2019

Прочетено: 332

11 януари 2020 г.,  Хонконг, Китайска народна република

Търговска мисия с провеждане на двустранни срещи по време на Hong Kong Fashion Week

Сайт: www.sme.government.bg

 

16 януари 2020 г., Ню Делхи, Република Индия

Търговска мисия с провеждане на двустранни срещи по време на ELECRAMA

Сайт: www.sme.government.bg

 

18 януари 2020 г., Токио, Япония

Търговска мисия с провеждане на двустранни срещи по време на Cosme Tokyo 2020

Сайт: www.sme.government.bg

 

24 януари 2020 г., Дъблин, Ирландия

Международното туристическо изложение Holiday World Show

Сайт: www.holidayworldshow.com

 

28 януари 2020 г., София

Интер експо център

Международно изложение за хотелско, ресторантско, кетъринг и СПА оборудване

Сайт: www.sihre.bg

 

28 януари 2020 г., София

Семинар „Маркетинг на съдържанието“

Сайт: www.seminar.abcbg.com/

 

25 февруари 2020 г., София

Интер експо център

Международно изложение за енергийно ефективно, екологично и функционално строителство

Сайт: www.buildingweek.bg

 

28 февруари 2020 г., Вроцлав, Полша

12-то издание на международното туристическо изложение IITS Wroclaw

Сайт: : www.mttevents.pl

 

6 март 2020 г., София, Интер експо център

Секюрити експо

Сайт: www.securityexpo.bg

 

1 април 2020 г., Чехия

Международен железопътен форум и конференция

Сайт:  www.irfc.eu

 

7 април 2020 г., София, Интер експо център

Изложение и конференция за Югоизточна Европа „Енергийна Ефективност и Възобновяеми Енергийни Източници

Сайт: www.viaexpo.com