Станислав Попдончев е роден на 28.04.1980 г. (само три дни след основаването на БСК). През 2005 г. се дипломира с магистърска степен по "Счетоводство и контрол" в УНСС - София. Сертифициран консултант е по организация и оптимизация на работни системи и процеси по методиката на REFA-Германия. От 2003 г. координира финансово-счетоводната дейност на БСК, първоначално като финансов директор в БИК Капиталов пазар ЕООД, а от 2017 г. като главен финансов директор в БСК. Представлява БСК в Консултативния съвет към Изпълнителния директор на Националната агенция по приходите. Член е на РГ 27 "Финансов контрол и счетоводство" към Съвета по европейски въпроси към Министерство на финансите. От 1 юли 2019 г. заема и длъжността зам.-председател на Българска стопанска камара. Отговаря за проектната и стопанска дейност, в т.ч. участието на БСК в националната институционална рамка за управлението на средствата от Европейските структурни фондове.

______________

Личните празници са повод за равносметка. Какъв е балансът по сметката Ви след 17 години работа в БСК ?

За мен личните празници са повод за празнуване и като че ли с времето доставят повече радост на хората около нас, отколкото на самите нас. Макар да имам още една година до навършване на „пълнолетие“ в камарата, си давам сметка, че все по-често проявявам не чисто професионален интерес към дългосрочните прогнози за развитие на родната пенсионно-осигурителната система. J В моята професия човек трябва да гледа едновременно назад, в настоящето и поне една година напред, което освен че не е лека задача, често може да породи и трайни офталмологични проблеми. Иначе всички правим равносметка ежедневно за какви ли не неща, често дори несъзнателно. Моята оценка е, че позитивните неща и хубавите моменти преобладават през тези 17 години в БСК.

Как попаднахте в екипа на БСК?

С едно телефонно обаждане и последвала среща. Неочаквано, внезапно и, както често се случва, по заместване на колега. Бях още студент, с присъщото измамно-високо самомнение на наскоро завършил бакалавър, което висшето образование у нас е способно да възпита успешно във всеки млад специалист. С около година практически опит. Не знаех нищо за БСК. Първите три табелки до вратите на кабинетите в камарата, върху които попадна погледа ми, гласяха „Главен юрисконсулт“, „Секретариат“ и „Главен секретар“. Бях сигурен, че до края на коридора ще видя кабинет с надпис „Министър-председател“.

Кой е най-важният урок, който научихте за 40 години?

Винаги ми е било трудно да приемам сериозно категориите „по“ и „най“. А и често в българския език сравнителната степен се използва като по-висша от превъзходната. J Винаги се намира нещо, което е по-най и по-по-най. Научих много уроци. В детските си години, например, разбрах, че колкото пъти да мине човек покрай ученически стол, традиционният специфичен аромат от приготвената в него храна винаги е един и същ, независимо от училището и менюто за деня, както и че никога няма да срещнете този аромат вкъщи или в ресторант. А преди три години се убедих, че дори след 30 години тази традиция е още жива. В сериозен план, научих, че наистина е важно да можеш да изказваш мнението си свободно и открито, да се опазиш от предразсъдъци и влияния на авторитети, да защитаваш последователно и професионално принципи, а не конюнктурни интереси. И съм щастлив, че в БСК съм заобиколен от хора, с които учим и прилагаме едни и същи уроци.

А най-важната работа, която свършихте?

От години не гледам на всичко, с което се занимавам в БСК, като на работа. Не мога да кажа и че винаги е удоволствие. Точната дума е може би кауза. Вярвам, че хубавото и важното е винаги пред нас.

Вашето пожелание за годишнината на БСК?

Здраве, за да не ни интересува за чия сметка са първите три дни от болничния.

Дълголетие, за да доживеем електронната трудова книжка.

Красота - като ще ни наблюдават по Закона за акцизите, поне да сме хубави!

Трудолюбие - без (забрана за) извънреден труд.

Пари, за да посрещнем подобаващо «ERM 2» и, ако се наложи, и 3!

Сила, за да отстояваме достойните позиции, в често недостойните битки.

Доброта, за да останем добри хора, с топли усмивки!

Дата: 28.04.2020

Автор: Noblesse Oblige

Прочетено: 644