Дата: 28.08.2020

Прочетено: 113

Отговаряте за корпоративните продажби във VIVACOM, но в публичното пространство имате десетки интервюта, в които темата образование е водеща за Вас. Защо един директор Корпоративни продажби приема толкова присърце точно образованието?

Образованието е основен приоритет за развитието на обществото. Напредъкът ни в социален, икономически и, като цяло, в обществен план зависи от общото ни ниво на знания, умения и компетенции, които се придобиват чрез образователната система във всичките й степени. Чували сме много за cloud computing, Big data, IoT, Machine learning, невронни мрежи, VR, AI и всички други понятия и съкращения, описващи парадигмата Индустрия 4.0, но още много дълго време машините и съоръженията просто ще изпълняват алгоритмите, предписани им от хората, а основният принос за това да живеем по-добре ще идва от начина, по който човешките същества прилагат всичко, което знаят. Именно поради тази причина, образованието и всички дейности по неговата дигитализация са толкова важни и заемат ключова роля в стратегията на компанията ни за бъдещо развитие. А аз, като гражданин на България, член на обществото ни и служител във VIVACOM, вярвам, че развивайки образователната си система и дигитализирайки процесите в нея, всички ние правим така, че в бъдеще да живеем по-добре.

Когато говорим за сфера на живота, която COVID-19 изтласка светкавично напред, мнозина казват, че това е именно образованието. Дигитализацията в българското образование май наистина се случи? Какви са Вашите наблюдения?

COVID-19 кризата безспорно, освен множество проблеми, донесе и редица възможности. Пример за това са ускорената дигитализация в индустрията, множеството подобрения в работата на виртуалните и отдалечените екипи, но може би наистина в най-голяма степен промяната стана видима в системата на образованието. Тук обаче е мястото да отбележим, че ако бяхме започнали да дигитализираме образованието само от средата на месец март тази година, когато кризата настъпи, и не бяхме започнали с разработването и внедряването на редица решения много по-рано, нямаше да имаме никакъв шанс. Истината е, че още от преди повече от 3 години ние разполагаме със своята VivaSmart платформа, чрез която предлагаме на детските градини, училищата и университети комплексни иновативни решения за сферата на образованието.

В края на 2016 г. стартирахме проект „Умни класни стаи“, който включва устройства за ученици и преподаватели, осигуряване на интернет среда, внедряване на облачна платформа и обучение на преподавателите за работа с нея. Облачната образователна платформа дава възможност за създаване и споделяне на електронно учебно съдържание, онлайн уроци, тестове, анкети, презентации, съвместна работа по едни и същи документи в реално време от различни учители, ученици, студенти в едно и също или различни учебни заведения. „Умни класни стаи“ вече работят в над 300 учебни заведения.

Разработваме също индивидуални решения като видеонаблюдение, контрол на достъп, внедряване на облачна платформа и електронен дневник, решения за кибер сигурност и телевизионно съдържание. Имаме предложение и за дигитално управление на административните процеси в учебните заведения, пример за което е да речем софтуерът за управление на графиците на учебните зали, преподаватели и обучителни занятия.

През 2018 и 2019г. се включихме успешно в проект за изграждане на WIFI мрежа в училищата. В този период VIVACOMпроактивно работи в посока на разширяване на оптичната си мрежа, за да осигури високоскоростна интернет услуга за училища и детски градини, което да позволи реализация на различни проекти, както и пълноценно използване на вече изградените WIFI мрежи.Изградените WIFI мрежи са в над 200 училища. Над 200са и училищата и детските градини, които с приоритет, проактивно, сме захранили с оптична свързаност.

Благодарение на всичко, описано по-горе, в момента имаме над 250 детски градини, училища и университети, които са напълно дигитално подготвени да работят като модерни учебни институции.

Един от основните проблеми е, че за дигитализацията на процесите и в образованието, и в държавната администрация говорят предимно чиновници. Като експерт, занимаващ се точно с това, кои са най-слабите ни места в този процес?

Факторите, които ни спират в момента да имаме напълно дигитализирана образователна система, могат да бъдат разделени в три групи. Първата е недостигът на технологични средства – липсват достатъчно преносими компютърни системи, таблети и лаптопи за учители и ученици, както и високоскоростна интернет връзка в някои домакинства, предимно в по-малките населени места. Втората група са възможностите на хората да боравят с тях – част от преподавателите, както и от учениците, все още нямат добре развити дигитални умения. А третата група можем да отнесем към административните изисквания – необходимо е да се създаде стандартизиране на използваните дигитални системи и платформи за нуждите на образованието.

Какво направи VIVACOM за онлайн образованието?

Още в началото след обявяването на извънредно положение за цялата страна компанията ни дари на Министерство на образованието и науката 500 таблета, които да бъдат използвани за дистанционната форма на обучение.

По инициатива на МОН, по време на пандемията предложихме специални преференциални тарифни планове с добавени МB интернет в помощ на дистанционното обучение. В този период, отново по инициатива на Министерство на образованието, участвахме в изграждане на WIFI мрежа и предоставяне на интернет достъп на локации, където децата нямат възможност да реализират дистанционно обучението си.

Как ще стартирате новата учебна година? Предвиждате ли нови инициативи?

Със сигурност ще стартира с по-голямо участие на дигиталните технологии в образователния процес. Вярвам, че Министерството, както и самите учители, ученици и родители са си направили равносметка и знаят къде са се справили успешно и какво трябва да се подобри от ситуацията, в която завършиха предходната учебна година. А ние като компания ще продължаваме да подкрепяме дигиталната трансформация, като предлагаме силно субсидирани устройства, както и услуги за достъп до интернет с отстъпки до 75% в някои случаи, като същевременно продължаваме да инвестираме в развитието на оптичните и мобилните си мрежи.

За максимално улеснение и удобство на училищата и университети, в много случаи оперираме и като финансираща институция, като извършваме всички първоначални разходи, а те заплащат решенията към нас на равни месечни вноски без оскъпяване.

От септември ще предложим и решения в областта на добавената и виртуалната реалност, подобрени услуги за киберсигурност и дори застраховка за киберсигурност, както и по-добри ТВ платформи.

Какво бихте пожелали в навечерието на 15 септември на децата, на които сте подарили таблет?

Преди всичко да са живи и здрави, да полагат усилия в обучението и развитието си, както и да развиват уменията си в света на дигиталните технологии, защото това е бъдещето.