Дата: 06.10.2020

Прочетено: 179

Аквапониката е иновативна, устойчива, високопроизводителна технология, която съчетава производство на аквакултури (в рециркулационна система) с биологично отглеждане на растения. Пример е за контролирано екологично земеделие с идеална среда за отглеждане. Позволява целогодишно производство на разнообразни култури, спрямо сезона и търсенето, в близост до потребителя. По този начин се дава възможност за диверсификация и така приходните парични потоци се увеличават при заложени постоянни разходи. Възвръщаемостта на инвестицията за комерсиални цели е до 3,5 – 4 години. Аквапониката е универсална технология с разнообразни приложения: производство с търговски цели; домашна и офис градина; хоби; образование; научни изследвания; агротуризъм и социална мисия. Приложенията на аквапоничната технология са ограничени само от въображението.

Д-р Милена Кръстанова е ветеринарен лекар, журналист и преподавател на студентите по ветеринарна медицина. Гл. експерт е в Българската агенция по безопасност на храните и гл. редактор на професионалното сп. „Ветеринарна практика”. Председател е на Сдружението с нестопанска цел „АКВАПОНИКС БЪЛГАРИЯ” и e един от основателите на единствената фирма за аквапонични системи у нас „АКВАПОНИКС БЪЛГАРИЯ” ЕООД. При посещението си в САЩ, д-р Кръстанова се запознава с органичните методи на производство в градска среда и се влюбва в идеята. Сега усилено работи, за да я внедри в България. Следваща крачка е образователното приложение на аквапониката в училищата и университетите.

____________

Какви са предимствата на аквапоничната технология в сравнение с конвенционалните методи на производство на аквакултури и зеленчуци?

Аквапониката е универсална технология с по-висока продуктивност, която се адаптира към нетрадиционни местоположения и е най-устойчивата от всички производства, познати на човека. Хранителните вещества за растенията се осигуряват от органичните отпадъци от рибите. Не се използват никакви пестициди, хербициди и изкуствени торове, което прави крайният продукт безопасен, качествен и здравословен. Освен това eлиминирайки почвата от зеленчуковото производство се елиминират и всички болести, които се предават чрез нея. Основно предимство на аквапониката е отглеждането на повече растения на по-малка площ. Аквапоничното производство е целогодишно, органично и високоефективно.

Коя е движещата сила за възникването на аквапониката и доказването й като конкурентен способ за производство на храна?

Движещата сила е потребителското търсене на прясна, безопасна и здравословна храна, заедно с необходимостта от по-ефективно и екологично производство в контролирана среда. Организацията на Обединените нации по прехрана и земеделие (FAO) определя аквапониката като бъдеща практика за устойчиво производство на храни. Повече от 40 години учени, производители и любители са изграждали, тествали и разработвали аквапоничните системи. Днес няколко университети по света отделят сериозни ресурси за развиване на иновационната технология и превръщат концепцията за отглеждането на риби, заедно с растения, в наука. Учените и иновационните компании вече стартираха национални и международни проекти за сътрудничество в развитието и бъдещите възможности за местно и устойчиво производство на храни.

Какво може да се добива чрез аквапоника?

Могат да се произвеждат над 250 различни сортове растения, в т.ч. зеленчуци (листни, плодови, луковични, кореноплодни), повечето видове семкови и костилкови плодове, подправки, билки, цветя и др. Марулите и босилекът са най-често добиваните растения чрез аквапоника.

Много видове риби могат се отглеждат в аквапоничните системи като бяла риба, тилапия, платика, костур, шаран, барамунди, сом, сьомга, златна рибка. Най-популярен вид за аквапониката е тилапията – сладководна риба, която има бърз растеж, много е издръжлива и може да понесе широки прагове в параметрите за качество на водата.

Къде може да се реализират произведените продукти?

Продукцията може да се продава директно от фермата, в местните магазини за хранителни стоки, чрез създаване на мрежа от други аквапонични производители, с които да се продава на фермерските пазари или на крайпътни щандове. Така се осъществява най-голям контрол върху транспортирането и съхранението на продуктите. Елиминира се оскъпяването на продукцията чрез използването на дистрибутори. Предимство е и личната комуникация с потребителите. Произведените храни са първокласни, премиум опция за потребителите.

Търговията с риба се различава от тази на други продукти. Клиенти могат да бъдат както собствениците на хранителни магазини и ресторанти, така и по-широк кръг потребители. Рибите се реализират: цели (живи, в лед или замразени) и филетирани; на място във фермата или транспортирани до купувача. Опцията за продажба на цяла риба в лед е най-изгодна и включва най-малко разходи и труд.

Какви са икономическите ползи?

Аквапониката е икономически предизвикателен бизнес. Разработени проучвания показват много добър потенциал за развитие. Производството се определя като печелившо. Предпоставка за това е: по-високи цени на аквапоничната продукция. Аквапониката има потенциала на ефективен метод, спестявайки пространство, разходи и труд за отглеждане на риби и растения. Тази нова технология ще играе важна роля в изхранването на хората в бъдеще, тъй като се поставя нов акцент върху високопроизводителни, градски и устойчиви системи за производство на храни. Развитието на аквапоничните системи е свързано с градското производство. Технологията се адаптира идеално към нетрадиционни местоположения за производство на храни.

Достъпна ли е аквапоничната технология и за българския пазар?

„АКВАПОНИКС БЪЛГАРИЯ” ЕООД е първата българска компания, която предлага иновационната технология аквапоника чрез цялостни, базирани на науката системи и пълни програми за обучение. Изключителен представител е, за България и за Балканските страни, на най-проспериращата компания в Америка за аквапоника – NELSON AND PADE INC.®, за: планиране, разработване и управление на проекти; изготвяне на доклади с анализ на функционирането на проекта; доставка на ефективните, устойчиви и надеждни системи, произведени в САЩ със специалната патентована система – Clear Flow Aquaponic Systems® със ZDEP® (по дизайнерски спецификации за търговски цели, хоби, микроферми и компоненти за тях); изграждане и техническа поддръжка на съоръженията; програми за обучение за любители, производители, ученици и студенти; провеждане на демонстрации; съдействие за реализация на продукцията и използване на търговска марка и др.