Антоанета Караджова-Колева, директор на ПГТС – Смолян

Антоанета Караджова-Колева е бивш възпитаник на Смолянската професонална гимназия по туризъм и строителство (СПГТС) „Никола Вапцаров“. Завършва висше образование по специалностите „Туризъм“ и „Стопанско управление“. От 16 години преподава в сферата на туризма, а от 6 години е директор на СПГТС. Преди това е била помощник-директор и смята, че е успяла да направи гимнази-ята по-популярна и разпознаваема.

Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство "Никола Й. Вапцаров" е създадена през 1970 г. Учебното заведение е с традиции в обучението на ученици от 8 до 12 клас по специалности в областта на ресторантьорството, хотелиерството, строителството и архитектурата. През учебната 2021/2022 в гимназията се обучават 32 ученици по професия “Строителен техник” и 106 по професия “Ресторантьор”. Учителският състав е от 14 педагози.

 

Кое е това, което отличава Смолянската професонална гимназия „Никола Вапцаров“ от останалите училища в областта?

Съвременната история на училището „говори” много за постигнатите успехи. Високият рейтинг на гимназията се поддържа от редовните ни участия и престижни класирания на традиционните състезания по професията, под егидата на МОН и Асоциацията на училищата по ресторантьорство и хотелиерство в България (АУРХБ). Нашата запазена марка са кетъринговите прояви, а неподправеният ни кулинарен почерк е разпознаваем във всяка публична изява, реализирана в областта и региона, което от своя страна налага имиджа на истински професионалисти.

Създаваме и поддържаме дълготрайни партньорства и трайно сътрудничество с представители на туристическия и строителния бранш, на местно и национално ниво. Инициираме и реализираме благотворителни кампании, последната от които е „Топъл обяд” за медиците на първа линия от МБАЛ ”Братан Шукеров”- Смолян в борбата им с епидемията от COVID-19.

Как привличате учениците от 7 клас да запишат следващия етап на образованието си при Вас?

В практиката ми на директор и педагог, при реализиране на план-приема съм установила няколко водещи мотива у кандидат-гимназистите при избор на училище. Често определяща е ролята и амбицията на родителя, което е и съвсем закономерно, предвид факта, че на тази възраст младежите все още не са ориентирани какво да учат занапред. Друг фактор при избор на училище е общата нагласа на класа, съучениците и приятелите – накъде ще се насочат, за да бъдат отново заедно. Особено осезаем е потомственият мотив – когато член от семейството или близък родственик е бивш възпитаник на гимназията или пък родителите имат бизнес, който трябва да се наследи от децата им, но добре обучени и подготвени, за да бъде успешен.

Един от основните проблеми на професионалното образование е липсата на база и подготвени педагогически кадри. Как се справяте с този проблем Вие като директор на гимназията?

Що се касае до базата, тя не липсва, по-скоро е необходимо нейното реновиране, за да бъдем в крак с внедрените нови технологии, адекватни на пазара на труда.

Факторът „човешки ресурси” е предизвикателство пред всеки мениджър на училище, особено при обезпечаване на предмети от професионална подготовка. Трудно се намират подготвени преподаватели. Тогава на помощ идва бизнесът, който предоставя свои кадри да преподават в училище. Всъщност, това е добра симбиоза, защото, от една страна, учениците черпят знания и умения от първа ръка, а бизнесът, от своя страна, си набелязва бъдещи кадри.

Как предоставяте реална работна среда на своите ученици?

Практическата част на обучението е важна за позиционирането на учениците в реална работна среда. Добър професионалист не се става само с теоретични знания, необходими са и практически умения. Заложените в учебния план предмети от учебна и производствена практика се реализират в реална работна среда. Младите готвачи и сервитьори убедително презентират придобитите знания и умения в кухнята и сервиза. Нещо повече, смело демонстрират познания от модерната кухня, което буди интерес сред кулинарните ентусиасти. Бъдещите строителни техници придобиват знания и умения на строителните площадки, под вещото наставничество на професионалисти.

С кои фирми от региона имате партньорски отношения и в какво се изразяват те?

Успешното партньорство между бизнес и училище е точната формула за превръщане на професионалното образование в привлекателна територия за младите хора. В часовете, предвидени за учебна и производствена практика, учениците излизат от територията на специализираните кабинети в училище и получават практически знания и умения в реална работна среда. Със секторите „Туризъм” и „Строителство” си партнираме успешно. Близостта ни с к.к. Пампорово е предпоставка за професионално сътрудничество със заведенията за хранене и развлечения.

Имате ли данни колко от завършилите образованието си при Вас остават само до този етап на обучение и започват работа по специалността и колко заминават в страната или чужбина, за да учат и работят?

Статистиката е в полза на тези с последващ етап на обучение по специалността в колежи и университети. Повечето от тях упражняват професията, докато придобиват по-висока степен на образование. По този начин облекчават и подпомагат семейния бюджет, като сами си осигуряват значителна част от средствата за издръжка. С гордост можем да заявим, че много от нашите възпитаници са собственици или менажират висококатегорийни заведения за хранене и развлечения, в престижни планински и морски курорти, а има и такива, които развиват успешен бизнес в чужбина.

Самата Вие сте завършила гимназията и сте се завърнала като преподавател. Защо избрахте Смолян и точно тази професия?

Според едно проучване в кариерното ориентиране, човек осъзнато избира професията си на 14-15 годишна възраст. Има резон, защото на тази възраст застанах зад бара и усетих предизвикателството на ресторантьорския бранш. Независимо колко образования придобих след това, по душа си останах барман. И до днес се забавлявам и боря стреса, като предавам своя опит на учениците си в часовете по сервиране и барманство, и същевременно, подготвям състезатели за национални състезания в категория „Най-добър млад барман”.

А що се касае до избора на местожителство – магията на планината и любовта ми към зимните спортове са сериозна заявка за постоянна адресна регистрация.

Каква е Вашата оценка за професионалното образование в страната?

Разширяването на кулинарната и туристическа култура на българина налага различен подход в овладяването на професии в услуга на личността. Новите времена наложиха и нов прочит на преподаване. Трябва да сме гъвкави, адаптивни и конкурентноспособни, за да преодолеем предизвикателствата на създалата се ситуация.

Вашето пожелание към бизнеса, който дава път на кадрите, които подготвяте?

Базирайки се на правилото, че „търсенето определя предлагането”, разбираемо е, че от самото начало до днес гимназията се стреми да обезпечи с кадри строителния и туристическия бранш. Апелът ми към бизнеса е да продължи да бъде отворен за партньорства и взаимно сътрудничество, защото това е отлична перспектива за професионално развитие и бъдеща инвестиция в кадри, вид гаранция, че един ден те ще останат да работят за тях.

Дата: 14.09.2021

Прочетено: 431