Дата: 04.01.2012

Източник: www.jobs.bg

Прочетено: 1987

Божидар Данев е  изпълнителен председател на Българска стопанска камара от февруари 2011 година. Преди това повече от 15 години Данев беше председател на БСК. 

Той е член на Управителния съвет на европейския проект за професионална мобилност ESCO от февруари 2011 г. От 1995 г. досега е изпълнителен директор и член на Съвета на директорите на лизинговата компания  „Интерлийз" АД. Член е на Съвета на директорите на „Солвей Соди" АД, Индустриален холдинг „България", ПОК „Доверие" и др.

Данев е завършил Техническия университет в София през 1965 г,. след което постъпва на работа в Института по кибернетика при Българската академия на науките.

Господин Данев, каква беше 2011 година за бизнеса в България?

2011 година беше трудна както за бизнеса, така и за икономиката на България. Като че ли се насложиха две кризи.  Общата икономическа и финансова криза, която смущаваше Европа, беше усилена от дълговата криза в някои европейски страни, което означава, че при всички случаи ще има стагнация на част от българските пазари. Аз бих сравнил кризите у нас с тройната криза в Япония, където се натрупаха кризи от наводнението, цунамито и ядрената катастрофа. У нас също се натрупаха три кризи, като третата е неумението ни да се справяме с останалите две.

Как смятате, каква ще бъде 2012 година за бизнеса?

Тя ще бъде година на задържане, ако мога така да се изразя, тоест, на запазване напозициите, които имаме в момента. Най-важното ще бъде да привлечем достатъчно инвестиции. Да създадем условия за добри инвестиции в страната ни, защото те са първият показател, че икономиката ни се възстановява и излизаме от кризите. Когато няма инвестиции, няма създаване на работни места. Това е най-точният индикатор за здравословното състояние на българската икономика. Нашата икономика е болна и доказателство за това е фактът, че инвестициите намаляват.

За кои сектори очаквате годината да бъда по-скоро добра?

В експортно ориентираните сектори очаквам развитието да продължи и за тях годината наистина да бъде добра. Същото се отнася и за сектори, които са свързани с аутсорсване на дейности от други икономики, каквито са например колцентровете. 

В края на миналата година изнесохте проучване за равносметката на бизнеса за финансовата 2011 година. За които сектори годината наистина е била добра?

Това отново са експортно ориентираните сектори, свързани с търсенето на суровини и материали.  Знаете, че има значителен ръст на цените на металите, да не говорим за ръста при обемите. Миналата година беше добра и за селското ни стопанство и в частност за зърнопроизводството.  

За огромно съжаление това не са продукти с голяма добавена стойност. България все пак изнася слабопреработени продукти, което намалява добавената стойност. Да не говорим, че масово явление в страната е да се изнася добавена стойност.


Как смятате, че дълговата криза в някои страни от Европа ще се отрази на България?

При всички случаи ще се отрази много тежко. Големите европейски страни са достазадлъжнели и това е работа на политиците. Никой не обърна внимание как през последните години правителствата на Гърция вземаха огромни заеми и колко много пари похарчиха за олимпиадата.

А сега всички трябва да сме солидарни с тях, за да връщаме тези средства. Тоест, никой не държи сметка на големите европейски страни, когато политиците, за да запазят властта си, вземат заеми и как финансовите институции извършват спекулации с тези заеми. В Стопанска камара споделяме виждането,  че  в никакъв случай не трябва да се разширява базата за вземането на подобни кредити, каквито са например еврооблигациите, които смятат да се издават. Според мен това във всички случаи ще увеличи опасността от криза. Също така смятам, че не трябва да се толерира  практиката политиците да вземат кредити, като така се смята, че управляват по-добре.

Вижте и видеоматериал ТУК