Дата: 13.02.2012

Източник: БСК

Прочетено: 2549

БСК заяви по време на задседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество и пред медиите, своята позиция, че трябва да се провежда политика относно равнопоставената индексация навсички пенсии. Тоест, при съществуваща възможност за увеличение на пенсиите, да се индексират с определения процент всички пенсии. На практика това означава, че когато държавата увеличава минималната пенсия, например, с такъв процент трябва да увеличи и останалите пенсии, без значение от техния размер.

В никакъв случай не може да се говори това да се случи с бюджет 2013, а само тогава, когато е възможно. Важно е, обаче, това да е механизъм за равнопоставеност на всички пенсионери и за въвеждането на пазарния стимул - според приноса в осигурителната система, да се определя и размерът на пенсията. Това предложение от общия пакет мерки на социалните партньори е прието от председателя на Националния съвет за тристранно сътрудничество г-н Симеон Дянков.

Тристранният съвет обсъди и внесените от страна на работодателите и синдикатите предложения за промени в Кодекса на труда, с които да се подобри дейността на НСТС. Обсъдени са идеите от началото на следващата година държавните служители вече сами да плащат осигурителните си вноски, като това да е съпроводено с еднократно повишаване на възнагражденията им.

Да се въведе криминализирането на умишленото укриване на осигурителните вноски и едновременно с това да се намали наказателната лихва за забавяне на осигурителните вноски и тя да стане основният лихвен процент плюс 10%. Социалните партньори са коментирали и идеята от 1 януари 2013 г. да се увеличат осигурителните вноски от страна на държавата за ранно пенсиониращите се работещи в системата на сигурността. Така че тези осигурителни вноски да съответстват на размера и продължителността на пенсиите, които тези хора ще получават.