Дата: 21.03.2012

Източник: БСК

Прочетено: 1783

На 21 март изпълнителният председател на БСК Божидар Данев прие посланика на Беларус Н.П. Вячеслав Качанов. Направи се преглед на двустранното икономическо сътрудничество.

Посланик Качанов информира за стабилизиралата се икономика и валута на страната. Износът през 2011 е възлязъл на 24 млрд. US$ с нарастващ дял на технологичните продукти. От началото на тази година изцяло се прилага свободно движение на стоки и услуги между Беларус, Русия и Казахстан. Понастоящем има интензивно строителство на големи логистични обекти. В Беларус е построен един от най-големите технологични паркове, в който засега преобладават фирми от ИКТ и който се ползва от данъчни и митнически преференции. Предстои приватизация на предприятията.

Събеседниците изразиха задоволство от липсата на проблеми между страните, вкл. Визови, от засиления туристически обмен и увеличаване на потенциала за сътрудничество. Договори се обмен на конкретна информация с цел подпомагане на търговско и промишлено коопериране. Очакванията са да се развият контактите в областта на електро-автомобилите, машиностроене, електроника, туризъм. Ще се задълбочи сътрудночеството между бизнес организациите, вкл. с тези на Русия и Казахстан, както и с Литва и Латвия.