Дата: 17.04.2012

Източник: Фокус радио

Прочетено: 3820

Водещ: Поставяме сега на фокус идеята за криминализирането на умишленото неплащане на работни заплати и осигуровки. Идеята не е нова, но синдикатите остро я поставиха отново на дневен ред по време на протестите на работниците и служителите от Оловно-цинковия комплекс (ОЦК) - Кърджали. От КНСБ придружиха искането си с цифрата 1 млрд. 800 млн. лв. В "Добро утро, България" в деня на протеста вицепрезидента на КНСБ – Валентин Никифоров, заяви че дължимите суми за работни заплати в България са над 1 млрд. и 800 млн. лв. За коментар по темата, търсим изпълнителния председател на Българската стопанска камара – Божидар Данев.

Божидар Данев: Това, което казвате, разбира се, никак не е приятно, особено след Великденските празници. Но фактически зад всяко неплащане има уникални случаи. Всяко предприятие е нещо различно. Но общото, което е за всичките предприятия в страната, е икономическата криза.

Водещ: Каква е позицията на работодателите по идеята, която е залегнала в проекта за нов Наказателен кодекс – да бъде криминализирано умишленото неплащане на работни заплати и осигуровки?

Божидар Данев: Умишленото укриване, не неплащане. Това е много сериозна промяна. Неплащането може да се извършва по много причини, включително некоректни доставчици, партньори, включително некоректно плащане от държавата, задържане по административни причини. Така че, отново казвам, всяко предприятие е уникален случай и трябва внимателно да бъде изследвано. Няма работодател, който желае да не плаща на работниците. Той е принуден, безспорно, поради някакви причини. И една от тези причини може да бъде лош мениджмънт, лошо управление. Но няма работодател, който да иска да не плаща, особено на своите добри работници. Така че винаги трябва да се гледа и от двете страни, не само от едната страна. Безспорно - работниците са пряко потърпевши. Но също така пряко потърпевш от кризата е и малкият бизнес, и средният бизнес, защото в края на краищата, индивидуалният работник е най-малката икономическа единица в страната. И той най-бързо чувства, може би, негативите от икономическата криза.

Водещ: И точно затова търсим и Вашето становище, за да чуем и страната на работодателите. Не е лесно да осигуряваш едно предприятие, да го издържаш, да осигуряваш заетостта, определено е така. Според Вас, има ли рискове и какви са те от това в Наказателния кодекс да залегне възможността да се налага наказание – лишаване от свобода? Така е записано в проекта - за неплащане на пенсионни и здравни осигуровки при определени условия.
 

Божидар Данев: То е записано, но това какво означава - плащане при определени условия. Кой ще определи условията? Кои са условията? Ние затова настояхме, думата да е укриване, което е съвсем различно от неплащане. Представете си, че държавата не ни връща Данък добавена стойност (ДДС), представете си, че държавата бави с две години разрешението за строителство – ОВОС, екологичното. Представете си, че друг доставчик не ви е платил, представете си, че имате проблеми с банковата система. Така че ние трябва да бъдем много внимателни в условията на икономическа криза, защото работодателите са най-предприемчивите хора, които движат обществото. Няма конституционна забрана всеки човек да стане работодател. Но малцина са тези, които поемат риска. Защото рискът в икономиката се носи от работодателите.

Водещ: И според Вас, какъв е начинът да бъде решен въпроса с неплащането. Т.е. в каква посока може да се работи, за да се стимулират предприемчивите хора, да се създадат условия те да бъдат коректни така, както биха искали?

Божидар Данев: Трудно се работи във всички посоки. Първо, да има електронно правителство, да има публичен регистър за платения и невърнатия данъчен кредит. Цялата система на всички плащания да бъде качена в интернет. Да се качи, да бъде прозрачна администрацията, да бъде прозрачен отделния работодател със своите действия. Да се види какви са финансовите му потоци. Трябва да се преосмисли цялата система на управление, както на макро, така и на микроравнище, за да може да говорим за подобни решения и крайни решения. Ние създаваме, в момента, да ви кажа една медийна среда, дори едно настроение срещу работодателите. А представете си, ако изгоним работодателите от страната, какво става? Трябва да бъдем безкрайно внимателни, защото има достатъчно вече примери как се изнася бизнесът от страната ни.

Водещ: Вие предложихте преди време да се допусне еднократна амнистия за просрочени осигуровки, точно предвид това, че неплащането може да е свързано със затруднения на работодателя. Все още поддържате ли тази идея, аргумент срещу нея е, че това ще демотивира коректните платци, тези които всичко навреме са платили.

Божидар Данев: Не са я предложихме, а тя е включена в антикризисната програма на правителството. Вие да сте попитали правителството – защо не си изпълни това решение? Защо не си изпълни решението отпреди две години? Тъй нар. "данъчна ваканция. Има го като решение на правителството, в антикризисните мерки.

Водещ: Да, явно трябва да попитаме и правителството.

Божидар Данев: Правителството и работодателите. Т. е. това е система. От една страна е държавното управление, от друга са работодателите, от трета страна са работниците и служителите. Така че ако това е триединна система, три стълба има. Достатъчно е един от стълбовете да се клати и цялата система се клати. Така че позициите на медиите – винаги да застават на единия стълб, а другите два изобщо да не го обсъждат и да не ги разглеждат, за мен е неконтруктивната позиция.

Водещ: Да, но понеже сега все пак Вие, като стълб, представляващ работодателите сте наш гост в ефира ни и към Вас мога да задам въпроси към момента. И следващия ми е свързан с предпразничното изявление на министъра на финансите, че може да се очаква вдигане на пенсиите, въвеждане на швейцарското правило. Какво е Вашето мнение?

Божидар Данев: Във всички случаи, Стопанска камара винаги е твърдяла, че когато се вдигат пенсиите, трябва да се вдигат всички пенсии. Тази политика, която досега беше провеждана – да се вдигат само ниските пенсии, е порочна политика. Защото кара хората да нямат доверие в социално-осигурителни схеми и да не внасят своите вноски. Ако се вдигат всички пенсии, тогава хората ще имат доверие към тази система. И ще знаят, че това, което са внесли, като вноски, ще допринесе за тяхното осигуряване в пенсионна възраст. А ние непрекъснато деформираме системата заради това, че има недостиг в някои системи, чрез деформация в други системи се опитваме да лекуваме проблемите на други системи. Това е сериозен проблем. Категорично подкрепяме всички пенсии да бъдат вдигнати, независимо с колко процента. Малките пенсии с 5 процента и големите пенсии с 5 процента. Имаме договорка с правителството, че от 2014 година или от 2013 година ще бъде вдигнат тавана на пенсиите, който също действа контрапродуктивно на развитието на тази система и балансирането на социално-осигурителната система, да бъдат извадени всички социални плащания от 1 януари 2013 година. Така че да се надяваме, че тези решения ще бъдат изпълнени не така, както не беше антикризисната програма.

Екатерина КАТРАЧЕВА